Contacts

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí, o. s. (OSLO)
Školní 303
679 23 Lomnice
IČ 22688021
www.oslomnice.cz

předsedkyně OSLO: Milada Fialová, m.f.lomnice@seznam.cz
místopředseda OSLO: Michal Konečný, verdugo@seznam.cz

projekt Leo Eitinger: Barbora Antonová, barbora.antonova@gmail.com, 732 632 019