100th anniversary

Conference

The conference is organised by Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí, Masaryk University in Brno in collaboration with University of Oslo and Czech Psychiatric Society.

Financial support: the Royal Norwegian Embassy in Prague

Press Conference
7/11/2012, 17.30H, Hotel International Brno

8/11 and 9/ 11/ 2012 / Brno
Leo Eitinger: Conference on the 100th anniversary of the birth of an outstanding psychiatrist and humanist

Participants (PDF)

8 / 11 / 2012 / 13H
Professional legacy of Leo Eitinger

Lecture hall of Masaryk University, Komenského nám. 2
angličtina | English

13.00
Opening (video)
Norwegian ambassador to the Czech Republic
Representatives of Masaryk University, the City of Brno and the South Moravian Region

13.45
Presentation of the book Magne Skjaraasen – Doctor for Life. The Story of Leo Eitinger, Doplněk publ. (video)

14.15
Prof. Lars Weisæth, MD
The 22 July 2011 terror attacks: Organizing psychosocial support services (video)

14.45
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Violence and viktimization among Czech psychiatric patientes (video)

15.15
coffee break

15.30
Ass. prof. Trond Heir, MD.
The 2004 Tsunami: Survivors and bereaved, research findings (video)

16.00
doc. MUDr. Marek Preiss
Trauma and posttraumatic growth (video)

16.30
prof. Ulrik Fredrik Malt
Long-term psychiatric outcome of physical injury (video)

Guarantor: prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Registration: Barbora Antonová, barbora.antonova@gmail.com


9 / 11 / 2012 / 9H
Human Legacy of Leo Eitinger
Lecture hall of the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery, Husova, Brno
jednací jazyk: čeština a norština / Språk: tsjekkisk og norsk

9.00
Zahájení | Åpning

9.05
Miluše Juříčková
Leo Eitinger jako autor populárně vědeckých textů | Leo Eitinger som forfatter av populærvitenskapelige tekster (video)

9.25
Jan Alexander Svoboda Brustad
Leo Eitinger a holocaust v Norsku | Leo Eitinger og holocaust i Norge (video)

9.45
Astrid Nøklebye Heiberg
Přítel a rádce | Venn og veileder (video)

10.10–10.30
coffee break

10.35
Bjarte Bruland
Leo Eitinger v kontextu badatelských projektů Židovského muzea v Oslo | Leo Eitinger i kontekst av forskningsprosjekter ved Oslo Jewish Museum (video)

11.00
Judita Matyášová
Sofiina volba po česku | Sofies valg på tsjekkisk (video)


Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Registration: Barbora Antonová, barbora.antonova@gmail.com